Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Clubagenda
Pupil van de Week Overzicht
Hoofdsponsoren
Foto Album
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Fedor van Battum 43
Robert Bolder 29
Morgen jarig:
Hugo van Dam 42
Selectie en Teamindeling jeugd

Selectie en Teamindeling

Binnen de jeugdafdeling van SDZZ is de technische commissie (JTC) verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. De JTC is als zodanig verantwoordelijk voor het technisch beleid gericht op ontwikkeling van spelers en trainers binnen de jeugdafdeling.

Het indelen van teams en selecteren van spelers is misschien wel het meest gevoelige onderwerp binnen een voetbalclub als de onze. Er is altijd veel discussie en er zijn vaak vragen zowel bij spelers, hun ouders als het jeugdkader. Hieronder worden de uitgangspunten van het selectie- en indelingsbeleid uiteengezet en wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan dat beleid.

Wij hebben voor het voetballen in de jeugd de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Als iedere speler plezier heeft in het voetbalspel en op de goede wijze ondersteund wordt in zijn of haar ontwikkeling dan volgen normaliter de prestaties vanzelf.

Vandaar dat de uitgangspunten voor het voetballen in de jeugd van SDZZ zijn:

  1. Plezier: iedere speler moet zoveel mogelijk plezier hebben in het spelletje
  2. Opleiden en ontwikkelen: bij de jeugd staat ontwikkeling voorop, zowel individueel als het ontwikkelen als onderdeel van een team.
  3. Respect: respect voor medespelers, begeleiding, organisatie en materialen
  4. Discipline: respecteren van afspraken met je team en trainers
  5. Winnen is geen doel op zich, maar is een gevolg van de eerst genoemde punten

De criteria voor het indelen van teams zijn op basis van bovenstaande uitgangspunten als volgt:

De Toekomst

Geen criteria, De Toekomst komen spelenderwijs in aanraking met voetballen, alleen plezier telt! Het leren omgaan met winnen en verliezen is een onderdeel van het leerproces.

De F Pupillen

Voor zowel ontwikkeling als plezier is het belangrijk dat spelers zijn ingedeeld in teams op het juiste niveau. De teams worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op speelsterkte. Dit betekent dat de sterkste spelers van iedere jeugdlaag ook in het hoogste team spelen. Bij de F-pupillen heb je echter aan het begin van het seizoen te maken met een grote aanwas van nieuwe spelers. De F1 en F2 zullen jaarlijks al aan het einde van het voorgaande seizoen definitief worden ingedeeld. De indeling van de overige F-teams zullen uiterlijk 1 week voor de competitie definitief worden vastgesteld. In de winterstop van ieder jaar zal conform de jaarkalender de teamindeling met de trainers worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk om de indeling van de teams aan te passen. De JTC neemt hier het definitieve besluit in. Dit betekent dus dat de teamindeling altijd voor een half jaar is.

De E tot en met A-jeugd

Voor zowel ontwikkeling als plezier is het belangrijk dat spelers zijn ingedeeld in teams op het juiste niveau. Op deze leeftijd is er een goed beeld van de capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden van iedere individuele speler. De speler voetbalt immers reeds enige jaren bij de club. De teams worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op speelsterkte. Dit betekent dat de sterkste spelers van iedere jeugdlaag ook in het hoogste team spelen. In de winterstop van ieder jaar zal conform de jaarkalender de teamindeling met de trainers worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk om de indeling van de teams aan te passen. De JTC neemt hier het definitieve besluit in. Dit betekent dus dat de teamindeling altijd voor een half jaar is.

Uitvoering en Communicatie

  1. De (voorlopige) indeling voor het nieuwe seizoen is gereed op 1 juni van dat jaar, deze wordt vastgesteld door de JTC op basis van overleg met de trainers. Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt de voorlopige indeling definitief vastgesteld.
  2. De indeling voor de voorjaarscompetitie is gereed op 15 december van dat jaar, deze  wordt vastgesteld door de JTC op basis van de evaluatie in november met de trainers.
  3. Communicatie naar spelers/ouders vindt in juni en december plaats door de JTC in afstemming met de betreffende trainers. In december wordt er alleen gecommuniceerd als er wijzigingen zijn.

Mocht u vragen hebben over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met de leden van de Jeugd Technische Commissie:

 
Facebook
Webshop SDZZ
jeugd-onderwerpen
Hoofdsponsor Jeugd
Radio SDZZ
Logo
Omni Vereniging S.D.Z.Z.
Accommodatie :
- Sportcomplex De Grietsche Poort,
- Doesburgseweg 14,
- 6902 PM Zevenaar.
- Telefoon : 0316 - 526115

Postadres :
- Postbus 84
- 6900 AB Zevenaar
- E - mail : secretaris@sdzz.nl

Items Nieuwsbrief :
nieuwsbrief@sdzz.nl

Laatste,Nieuws, wedstrijdprogramma en uitslagen.
webbeheerder@sdzz.nl
Sponsor van Pupil vd Week