Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Clubagenda
Pupil van de Week Overzicht
Hoofdsponsoren
Foto Album
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Fedor van Battum 43
Robert Bolder 29
Morgen jarig:
Hugo van Dam 42
Overschrijvingen Reclame
Bron: KNVB
 

Overschrijvingen en Reclame

Amateurverenigingen, regionale jeugdopleidingen en betaaldvoetbalorganisaties krijgen te maken met overschrijvingen. We onderscheiden drie ‘soorten’ spelers: jeugdspelers, senior amateurspelers en contractspelers. Hoe luiden de – diverse – regels (en deadlines!)

Er gelden uiterste data voor het indienen van een verzoek tot overschrijving binnen Nederland. De overschrijvingsdatum voor amateurvoetballers is 15 juni! Voor contractspelers en betaaldvoetbalorganisaties kunnen de data mogelijk later zijn.

 

Download het overschrijvingsformulier

Download pupillenverklaring

Dispensatie categorie A

Verzoeken tot overschrijving ná deze uiterste data worden behandeld als een verzoek om dispensatie. In de A-categorie kan dispensatie, onder voorwaarden, plaatsvinden als sprake is van bijvoorbeeld gewijzigde studie-, werk-, woon- of medische omstandigheden. Voldoet een speler aan alle gestelde criteria, dan nog is toestemming sterk afhankelijk van de diverse kenmerken en omstandigheden van de opzichzelfstaande situatie.

Omstandigheden

Deze ‘verzoeken om dispensatie’ worden zeer strikt beoordeeld. Verder kunnen zaken als het al dan niet willen behouden van een WW-uitkering, persoonlijk gedrag en andere (exceptionele) omstandigheden in voorkomende gevallen een bepalende rol spelen.

Jeugdspelers

Specifiek voor jeugdspelers is hierbij de extra mogelijkheid gecreëerd om terug te gaan naar zijn of haar oude vereniging, mits de te verlaten vereniging hiertegen geen bezwaar heeft.

Speelgerechtigd

De precieze datum van de speelgerechtigdheid bij het verlenen van dispensatie is afhankelijk van meerdere factoren. Zo mag een speler bijvoorbeeld pas gaan voetballen na 1 februari als zijn of haar verzoek tot dispensatie is ingediend en verleend na 1 september. In elk geval wordt geen enkele dispensatieoverschrijving meer verleend na de eerste vrijdag van de maand maart.

Dispensatie categorie B

De regels voor spelers binnen de B-categorie zijn veel soepeler. Het belangrijkste bij deze overschrijvingen is een akkoord van de te verlaten club. Beperkende voorwaarde is wel dat een speler uit categorie B, na een tussentijdse overschrijving in het seizoen, niet mag uitkomen in wedstrijden behorend tot categorie A.

 

Mag een vereniging reclame plaatsen op de kleding van de spelers? Zo ja, volgens welke voorwaarden? En is het voor scheidsrechters toegestaan sponsoruitingen te laten plaatsen?

Op de kleding van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters mag tijdens de uitoefening van hun functie géén reclameaanduiding zijn aangebracht. Uitzondering vormt het logo of beeldmerk van de kledingfabrikant, evenals een uiting uit hoofde van een door de KNVB gesloten sponsorovereenkomst. Ook mag de vereniging op het tenue van een clubscheidsrechter het logo van de club afdrukken.

Reclame op kleding spelers

Reclame op wedstrijdkleding van spelers is wel toegestaan, maar met maximale afmetingen en hoeveelheden. Zo mag de naam, het beeldmerk en/of het logo van de fabrikant maximaal driemaal per kledingstuk voorkomen. Per uiting mag de oppervlakte niet meer dan twintig vierkante centimeter bedragen. Is de fabrikant van de wedstrijdkleding tegelijkertijd shirtsponsor (of shirtsubsponsor), dan mogen per wedstrijdtenue niet meer dan drie uitingen met dezelfde naam tegelijk in beeld kunnen zijn.

Specifiekere regels wedstrijdkleding

De voorkant van het shirt mag maximaal drie (al dan niet dezelfde) reclame-uitingen hebben. De totale oppervlakte ervan mag maximaal zeshonderd vierkante centimeter zijn. De zijkant van elke mouw mag maximaal één reclame-uiting hebben van maximaal twintig vierkante centimeter. De achterkant van het shirt mag maximaal twee (al dan niet dezelfde) reclame-uitingen hebben. De totale oppervlakte hiervan mag maximaal driehonderd vierkante centimeter zijn. De afstand van een reclame-uiting tot het rugnummer op de achterkant moet minimaal twee centimeter bedragen.

Herkenbaarheid

Per wedstrijdtenue mogen niet meer dan drie dezelfde uitingen tegelijk in beeld zijn. Daarnaast mag de herkenbaarheid van het tenue, met name waar het de basiskleur betreft, niet in het geding komen.

Ondershirt

Een speler mag geen ondershirt tonen dat van teksten of reclame is voorzien. Een speler die zijn voetbalshirt omhoog of uittrekt om teksten of reclame te tonen, krijgt mogelijk een straf opgelegd.  

Broek en kousen

De voorkant of zijkant van de broek mag op iedere broekspijp maximaal één reclame-uiting hebben van maximaal 75 vierkante centimeter. Op de kousen mag naast de naam, het beeldmerk en/of het logo van de fabrikant ook de verenigingsnaam en/of het logo van de vereniging worden aangebracht.

De volgende reclame-uitingen zijn niet toegestaan:
- reclame voor sigaretten of shag;
- reclame voor alcoholhoudende dranken;
- uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
- uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede smaak en fatsoen;
- uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie;
- uitingen van politieke aard.
 
 
Facebook
Webshop SDZZ
jeugd-onderwerpen
Hoofdsponsor Jeugd
Radio SDZZ
Logo
Omni Vereniging S.D.Z.Z.
Accommodatie :
- Sportcomplex De Grietsche Poort,
- Doesburgseweg 14,
- 6902 PM Zevenaar.
- Telefoon : 0316 - 526115

Postadres :
- Postbus 84
- 6900 AB Zevenaar
- E - mail : secretaris@sdzz.nl

Items Nieuwsbrief :
nieuwsbrief@sdzz.nl

Laatste,Nieuws, wedstrijdprogramma en uitslagen.
webbeheerder@sdzz.nl
Sponsor van Pupil vd Week